Jak przygotować plik do druku?

Chcesz zlecić wydruk ulotek lub wizytówek? Zastanawiasz się, jak przygotować plik do druku, aby mieć pewność, że zlecony wydruk w pełni odwzoruje przygotowany przez Ciebie projekt? Zobacz, jakie parametry powinien spełniać plik graficzny i na co zwrócić uwagę.

Jak przygotować plik do druku – wytyczne

Format zapisu pliku – PDF

Najdogodniejszym formatem do zapisywania projektów graficznych do wydruku jest PDF. Pozwala on na zapisanie grafiki wektorowej, czyli takiej, która umożliwia drukowanie projektu w różnych rozmiarach, bez utraty jakości. Pamiętaj, aby przed eksportowaniem projektu w programie graficznym do PDF’a zmienić fonty na krzywe i spłaszczyć wszystkie warstwy.

Spady i marginesy bezpieczeństwa

Przygotowując projekt wizytówki, ulotki czy innych materiałów przeznaczonych do druku, należy pamiętać o zachowaniu 3 mm spadu. Spad to margines, który jest usuwany podczas cięcia. Zatem cała zawartość grafiki nie powinna wychodzić poza docelową krawędź strony. Na przykład, gdy chcesz stworzyć ulotkę A4 (210×297 mm), Twój plik powinien mieć format 216×303 mm.

Oprócz spadów, w projektowaniu materiałów do druku ważne są tzw. marginesy bezpieczeństwa, czyli ok. 5 mm marginesy wewnętrzne (między krawędzią kartki a elementami graficznymi). Dzięki nim ewentualne przesunięcia ostrza gilotyny podczas masowego cięcia arkuszy nie będą ingerować w treść projektu.

Format projektu i rozdzielczość

Jak przygotować plik do druku? Stwórz go w skali 1:1. Plik musi mieć dokładnie ten sam format, w jakim chcesz otrzymać swój finalny wydruk. Ponadto, minimalna rozdzielczość grafik, obrazów i zdjęć w Twoim projekcie powinna wynosić 300 dpi.

Przygotowanie tekstów i linii

Przed eksportowaniem pliku graficznego do PDF’a upewnij się, że wszystkie fonty zostały zamienione na krzywe.
Aby zachować czytelność tekstów, należy zastosować poniższe zasady:

1. Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:
– dla krojów jednoelementowych 6 pkt,
– dla krojów dwuelementowych 7 pkt.;

2. Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi:
– dla krojów jednoelementowych 8 pkt,
– dla krojów dwuelementowych 10 pkt.

3. Czarne, małe teksty powinny mieć 100% K

4. Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,25 pkt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pkt.

Orientacja i kolejność stron

Jak przygotować plik do druku? Jeśli chcesz wydrukować wielostronicowy dokument, pamiętaj, że w takim projekcie wszystkie strony powinny mieć ten sam format oraz że powinny być ustawione w tej samej orientacji i w docelowej kolejności. Foldery 4-stronicowe należy przygotować w postaci rozkładówki, natomiast te z większą ilością stron – w formie pojedynczych stron.

Przestrzeń kolorystyczna

Kluczowy wpływ na jakość wydruku projektu graficznego ma zastosowanie w nim właściwej przestrzeni barwnej. Wszystkie przesyłane do nas projekty powinny być w przestrzeni CMYK i nie powinien zawierać osadzonych profili kolorów.

Lakier UV/Hotstamping

Jeżeli w projekcie przewidziane jest użycie lakieru UV lub techniki termodruku, należy dostarczyć wraz z projektem plik z maską lakieru bądź matrycy. Maska musi być utworzona w tym samym formacie co projekt, którego dotyczy, i powinna zawierać tylko elementy przeznaczone do pokrycia lakierem lub termodrukiem. Elementy graficzne w masce muszą być zbudowane ze 100% K.

Personalizacja

Gdy zamawiasz np. wydruk wizytówek dla swoich pracowników, zostanie on poddany personalizacji, czyli zawartość wydruku nie będzie taka sama na wszystkich wizytówkach. W takim przypadku należy, oprócz projektu graficznego, dostarczyć plik .xls (arkusz kalkulacyjny Microsoft Office Excel) z danymi. Dane muszą być umieszczone w odpowiedniej kolejności, a każda informacja powinna znaleźć się w osobnej komórce.

Zamów wydruk lub projekt z wydrukiem w HAMAK Studio

W tym artykule zebraliśmy najważniejsze wytyczne mówiące o tym, jak przygotować plik do wydruku. Zamawiając w HAMAK Studio usługę wydruku zyskujesz gwarancję jakości, a także szybką realizację.
Istnieje też możliwość zlecenia nam kompleksowej usługi – stworzenie projektu graficznego + wydruk.

Przekonaj się, że nasze realizacje to najlepsze narzędzie sprzedażowe, które będzie pracować na Twój sukces 24/7!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

0